Polígono Guardi 8
20213 IDIAZABAL (Gipuzkoa)
Teléfono: Fax: 943 187261
943 187401
Email:   talleres@lagunarri.com